Sílvia Paneque reclama que s’activi la construcció del nou Trueta, la reforma i millora de l’estructura d’atenció primària i que es doni compliment als objectius del Pla Local de Salut a Girona

  • El grup municipal socialista presenta una moció perquè es programin de manera immediata les millores en l’àmbit sanitari que necessita la ciutat
  • En una moció, el PSC demana més recursos per tractar la salut mental, la promoció de l’activitat física, els hàbits d’alimentació saludables, la prevenció en salut sexual i reproductiva i les desigualtats socials que també estan vinculades amb la salut

Sílvia Paneque demana un acord per reclamar el començament immediat de la construcció del nou Campus de Salut Josep Trueta, perquè s’habiliti un nou Centre d’Atenció Primària (CAP) a l’Eixample i per posar sobre la taula l’ampliació dels CAP de Montilivi, Can Gibert i el CAP Doctor Joan Vilaplana de l’esquerra del Ter. «La salut és un tema prioritari per a la gent de Girona i, ara com ara, cal millorar moltes coses per fer possible que quan algú tingui un problema pugui ser atès de manera ràpida i eficient pel sistema de salut català. La moció vol posar això damunt la taula i que a Girona especifiquem de manera clara què necessitem per fer-ho possible».

En una moció presentada pel grup perquè s’aprovi en el pròxim plenari, el PSC també proposa que es fixin els objectius prioritaris del Pla Local de Salut 2023-2026, que es doni compliment als objectius que determina el Pla Local de Salut sobre activitat física, alimentació, salut mental i altres pel 2018; i, finalment, que s’apliqui un sistema de prescripció social en el què un professional de la salut pugui recomanar a una persona els recursos que la pròpia comunitat li pot oferir en benefici del seu benestar, de la seva qualitat de vida i de la seva salut. En la moció, el grup socialista recorda que «les noves infraestructures contribueixen a millorar la qualitat i a Girona els Centres d’Atenció Primària i el sistema de salut en general han patit dures retallades, que han afectat l’atenció al conjunt de la ciutadania» i que la dotació adequada perquè a Girona hi hagi una bona atenció sanitària requereix la programació de les propostes que planteja «És urgent aplicar aquesta programació per la situació de saturació i manca d’espais i personal sanitari que tenim a la ciutat», ha explicat la portaveu socialista Sílvia Paneque.

El Pla de Salut 2018-2021 aprovat amb el consens i participació de les diferents àrees municipals, les entitats i els organismes territorials vinculats, assenyala els àmbits en els quals el pot avançar el govern municipal amb el propòsit de millorar la salut, el benestar i la qualitat de vida a la ciutat en base a les recomanacions de l’Agenda 2030. És una guia per entendre la salut més enllà de l’absència de malaltia i concebre que cal incloure  polítiques preventives pel benestar físic, psíquic i social així com per l’autonomia individual; per posar a la persona al centre de la seva salut i del sistema. El pla concep, doncs, que la salut inclou que estiguin cobertes totes les necessitats afectives, sanitàries, de nutrició, socials i culturals de les persones. «El maig del 2022 es va publicar l’Informe d’Avaluació de consecució dels objectius del Pla local de Salut 2018-2021. Avui ens trobem un entorn canviat per la pandèmia i les seves conseqüències però també amb notícies sobre el creixement d’infeccions per transmissió sexual entre la joventut de la ciutat, que fan més necessari que mai la implementació d’un nou Pla de Salut 2023-2026” ha afirmat Paneque.

De fet, els objectius del pla de salut 2018-2021 encara no han estat assolits. «Continua sent una prioritat que no sembla que el govern municipal contempli promoure l’activitat física, els hàbits per una alimentació saludable, el tractament de la salut mental i les conductes addictives; la salut sexual i reproductiva i les desigualtats socials que també estan vinculades amb la salut», enumera Sílvia Paneque. En la moció, el PSC reclama, entre d’altres propostes, la instal·lació de nous parcs urbans de salut amb professionals i dinamitzadors per incrementar l’activitat física; activar programes d’alimentació saludable a institucions, escoles i instituts; destinar recursos contra el joc irresponsable on-line o  per l’educació emocional als centres educatius; enfortir els recursos econòmics i pedagògics per millorar la salut sexual, disminuir les llistes d’espera en atenció psicològica i enfortir la igualtat de totes les persones i no discriminació al sector LGTBI; i prestar una atenció especial a la inserció laboral. «És significatiu, diria que especialment greu, que en l’àmbit de les desigualtats socials no s’hagi reservat cap partida econòmica dels pressupostos anuals per a programes d’acompanyament a la inserció laboral», lamenta Sílvia Paneque.


Publicado

en

por

Etiquetas: