13 mesures de transparència per adaptar la dedicació política a les noves condicions de la societat

Un grup de ciutadans i ciutadanes de Girona es van presentar dissabte passat com a Plataforma Cívica Progressista per la Transparència i actuaran com a Consell de seguiment i de proposició de la candidatura socialista a Girona

El dissabte passat vam presentar un plec de tretze mesures de transparència que aplicarem al govern de la ciutat per adaptar la dedicació́ política a les noves condicions de la societat.

Un grup de ciutadans i ciutadanes de Girona es van presentar com a Plataforma Cívica Progressista per a la Transparència i actuaran com a Consell de seguiment i de proposició de la candidatura socialista de Girona. A la reunió hi ha participat el diputat socialista i exalcalde de Donosti, Odon Elorza, que actuarà com a col·laborador extern del Consell.

El Consell està format per Lluís Palahí (arqueòleg de la UdG); Eli Riera; Joan Quer (expert en processos de participació); els exregidors socialistes a l’Ajuntament de Girona Francesc Lloveras, M. Àngels Cabarrocas, Joan Pallàs, Francesc Francisco-Busquets, Pep Quintanas i Àlex Sáez; Albert Pacheco (advocat); David Maldonado (economista); Ferran Camas (catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UdG); Quim Brugué (expert en processos de participació i professor del grau de Treball Social de la UdG); i els metges Jesús Marimón i Manuel Adrados.

Dissabte em vaig reunir amb els components del Consell per a la Transparència, de nova creació, que vetllarà pel compliment de les mesures d’aplicació obligatòria per als càrrecs electes socialistes a l’Ajuntament de Girona.

El plec de tretze mesures és el següent:

 1. Limitació de mandats a dues legislatures. Dos mandats són suficients per completar un projecte de govern.
 1. Limitació del salari dels càrrecs públics i establiment d’una gradació de sentit comú austera segons les responsabilitats de govern.
 1. Convocatòria d’un Fòrum Cívic Obert de Debat sobre l’Estat a la ciutat. Una jornada per tenir un debat obert amb la ciutadania, i amb la seva participació, en el qual es passi compte i es debati l’estat de la ciutat.
 1. Confecció de les llistes electorals de manera transparent i participativa. El procés d’elecció dels servidors municipals no pot ser només una decisió individual, sinó que s’ha de prendre a partir del debat, l’opinió i la participació del conjunt de la ciutadania progressista.
 1. Aplicació de mesures de transparència per fer conèixer a la ciutadania, de manera immediata, la gestió dels serveis públics per part dels servidors públics, utilitzant les noves tecnologies. Publicació de l’agenda de l’alcalde o alcaldessa, dels projectes polítics, de l’acció política en desenvolupament; publicació del percentatge del compliment del programa i dels projectes en funcionament.
 1. Rendició de comptes anual de les empreses públic-privades al ple. Les empreses de capital públic i privat no poden ser opaques i han de respondre a una sessió de control i participació democràtica de manera anual.
 1. Arribar a un acord entre partits i ciutadania per delegar en una persona de consens la presidència del Ple municipal, enlloc de ser dirigit per l’alcalde o l’alcaldessa, que no pot ser jutge i part.
 1. Tot el conjunt de la ciutadania ha de participar de manera contínua i enriquidora en el govern de les decisions de la ciutat. Per això, es necessita una àrea de participació dotada dels recursos necessaris i dirigida amb voluntat política des d’alcaldia.
 1. La participació activa de l’oposició liderant i presidint meses de participació política i bona governança.
 1. Sotmetre a debat públic les grans inversions i les inversions anuals en enjardinament, asfaltatges, arbrats,…
 1. Sessió participativa en la fase de liquidació per part de l’àrea d’Intervenció com a control del govern per part de l’oposició.
 1. Enquestes i avaluadors externs del bon funcionament de serveis a la ciutadania.
 1. Sotmetre el programa electoral i de govern a debat ciutadà des del moment de la deliberació inicial fins a l’aprovació final amb coresponsabilitat amb la ciutadania.

La Plataforma Cívica Progressista per la Transparència ha iniciat els tràmits per elaborar un document complet per proposar al projecte socialista com a compromís per a la transparència, la participació i la bona governança a la ciutat de Girona.