El PSC i Guanyem demanen la compareixença de Madrenas i Plana pel Bloom

Els regidors socialistes i els de Guanyem han presentat una moció per demanar la compareixença de Madrenas i Plana per formular preguntes relacionades amb les competències que van exercir i exerceixen sobre el projecte del BLOOM

Els grups municipals del PSC-CP i de Guanyem Girona de l’Ajuntament de Girona, en base a l’article 93 del ROM, han demanat una compareixença de l’alcaldessa Marta Madrenas, i de la 4a tinenta d’alcaldia, Glòria Plana mitjançant una moció que es debatrà en sessió plenària el proper 8 de març. La compareixença es demana als efectes de poder formular les corresponents preguntes relacionades amb les competències que van exercir i exerceixen a dia d’avui sobre el projecte Clúster TIC Media, conegut com a Bloom.

L’informe del secretari constata que el conveni continua vigent tot i que la Fundació el resolgués unilateralment; irregularitats en la custòdia dels béns; o que la Comissió Mixta de Seguiment, on l’Ajuntament havia de tenir representació, no es va arribar a constituir. La regidora socialista Bea Esporrín ha explicat que “l’informe del secretari apunta a clares responsabilitats de l’Ajuntament. Hem preguntat moltes vegades al govern i no en traiem aigua clara, és per aquesta raó que hem considerat indispensable sol·licitar la compareixença de les dues responsables polítiques del seguiment pel projecte Bloom des del seu inici fins a dia d’avui”.

El projecte Clúster TIC Media, conegut com el «Bloom», es va formalitzar entre la Fundació Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Girona mitjançant un conveni aprovat pel Ple del 8 de febrer de 2011. Al conveni, l’Ajuntament es comprometia a adquirir els béns necessaris per garantir el desenvolupament del projecte i cedir-los a la Fundació. També es comprometia a exercir les funcions inherents al control de la subvenció. El projecte, que va funcionar entre l’any 2012 i el 2016, va rebre 1,8 milions d’euros en inversió, la meitat dels quals provenien de fons europeus.

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, amb la regidora delegada de promoció econòmica Sra. Marta Madrenas (2011-2015), i posteriorment Sra. Glòria Plana (2015-2020), eren les persones que havien de vetllar pel compliment de les condicions que exigia la Unió Europea. Durant el període d’execució del projecte Clúster TIC Media es van detectar irregularitats, que van motivar la petició d’un informe jurídic per més d’un terç legal dels membres de la Corporació, que es posicionés sobre aquestes i altres qüestions en relació al projecte. L’informe jurídic 2020/213, demanat per registre d’entrada l’11 de febrer de 2019 pel PSC, la CUP i el regidor Albertí -més d’un terç legal dels membres de la Corporació- constata irregularitats en el projecte Clúster TIC Media.

Els regidors del grup socialista